محلات منطقه سه

 

شهرداران محله

محله های منطقه سه

شماره همراه

منصور غفاری نژاد

شهرک شهید ایرانمنش فاز1

09131978399

غلامرضا وکیلی

شهرک شهید ایرانمنش فاز2

09162480135

اکبر امیری

شهرک خواجو

09131987965

محمد جواد بهشتی

فردوسی

09135320387

مژده رفیعی

فردوسی

09379308914

فاطمه مولائی

پارک مطهری

09136312181

شهناز افتخاری

پارک معلم

09131990314

سید ابراهیم سادات حسینی

سیمتری حجت

09136138551

علی عامری

بلوار 24 مهر

09132424276

محسن محمد علی زاده

شیخ احمد کافی شمالی

09131991738

حسین گدری

شهرک استاد شهریار

09133403098

محمد محمدی

شیخ احمد کافی جنوبی

09132994305

محمد رضا امیری زاده

شهرک شهید مطهری

09132429337

مهدوی

شهرک نیکزاد

09131988795

 

Go to top